Pokaż listę

Odbiór mieszkania w stanie deweloperskim oraz umowa przeniesienia własności. O czym warto wiedzieć?

Odbiór mieszkania od dewelopera i przeniesienie własności


Odbiór mieszkania od dewelopera i przeniesienie własności to dwa ostatnie kroki, które dzielą nas od długo wyczekiwanego wręczenia kluczy do nowego mieszkania. Podpowiadamy, jak przez nie przejść i na co zwrócić szczególną uwagę, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Gdy budynek jest już ukończony, inwestor rozpoczyna procedurę przekazywania lokali ich nowym właścicielom zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie deweloperskiej. Najpierw nabywcy dokonują odbioru mieszkania od dewelopera, sprawdzając jego wykonanie i starannie porównując zgodność z projektem i schematami instalacji. Tuż po tym następuje przeniesienie własności – podpisanie umowy sprzedaży i uzyskanie przez przyszłych mieszkańców pełnych praw do lokalu.Jak obie procedury wyglądają w praktyce, według jakich przepisów powinny przebiegać i na co zwrócić szczególną uwagę? Krok po kroku wyjaśniamy, co czeka Cię tuż przed tym, gdy w końcu otrzymasz klucze do nowego mieszkania.


Odbiór mieszkania od dewelopera

– krok po kroku

Zgodnie z tzw. ustawą deweloperską, odbiór lokalu musi nastąpić po zawiadomieniu o zakończeniu budowy. Jeśli nie ma sprzeciwu ze strony organów nadzoru budowlanego, a inwestor otrzymał pozwolenie na użytkowanie, przyszli mieszkańcy otrzymują stosowne powiadomienie wraz z zaproszeniem na odbiór nowych mieszkań.Przy oględzinach i sprawdzaniu zgodności mieszkania z wszelkimi projektami, schematami i ustaleniami umowy przedwstępnej przyda się oko fachowca. Na odbiór mieszkania od dewelopera radzimy więc przyjść z inspektorem nadzoru budowlanego lub innym specjalistą z odpowiednimi kwalifikacjami, który pomoże Ci wychwycić nawet najdrobniejsze wady. Z czasem mogą one bowiem urosnąć do problematycznych rozmiarów.Jeśli jednak zdecydujesz się na samodzielny odbiór, nie zapomnij o poziomicy, kątowniku czy miarce budowlanej.

Na co zwrócić uwagę podczas odbioru mieszkania?

Nie spiesz się – drobiazgowe oględziny nowego lokalu mogą zająć trochę czasu. Odbierając mieszkanie w stanie deweloperskim zwróć uwagę przede wszystkim na:


 • prawidłowe osadzenie okien i parapetów,
 • równe wykończenie ścian i podłóg,
 • pęknięcia na powierzchniach ścian i podłóg,
 • bezproblemowe otwieranie i zamykanie drzwi,
 • prawidłowe umieszczenie skrzydeł drzwiowych (tak, by zmieściły się pod nimi płytki lub panele),
 • doprowadzenie mediów,
 • dostępność odpływów,
 • wszelkie atesty (np. drzwi antywłamaniowych),
 • prawidłowe działanie wentylacji,
 • dodatkowe pomieszczenia i udogodnienia (np. miejsce w garażu, komórka)


Protokół i usuwanie usterek

Po wykonaniu odbioru sporządzony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy. To właśnie w nim możesz zawrzeć wszelkie ewentualne wady i usterki wykryte podczas oględzin.Najpóźniej 14 dni od dnia podpisania protokołu deweloper jest zobowiązany doręczyć Ci oświadczenie, w którym uzna lub odmówi uznania wad oraz uzasadni swoją decyzję. Każda uznana wada powinna być usunięta w przeciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu. Jeżeli tak się nie stanie (lub usterki wciąż będą obecne), inwestor powinien wskazać inny termin i uzasadnić swoje opóźnienie.


Zakończenie odbioru


Po zakończeniu odbioru otrzymasz klucze do mieszkania. Od tego czasu lokal jest w Twoim posiadaniu, a deweloper może do niego wejść tylko za Twoją zgodą. Zanim jednak zaczniesz cieszyć się swoim nowym M, konieczna będzie jeszcze jedna procedura…


Przeniesienie własności mieszkaniaW świetle prawa właścicielem lub właścicielką mieszkania staniesz się dopiero po podpisaniu umowy sprzedaży, na podstawie której deweloper wyodrębni własność lokalu i przeniesie ją na Ciebie.


Co powinno znaleźć się w umowie sprzedaży mieszkania?


Dokument w formie aktu notarialnego powinien zawierać między innymi:

 • postanowienia świadczące o dopełnieniu uzgodnień zawartych w umowie deweloperskiej,
 • opis stanu prawnego przedmiotu umowy,
 • opis dokumentów koniecznych do ustanowienia odrębnej własności lokalu,
 • rozliczenie wszelkich kwot wnoszonych przez Ciebie na etapie budowy,
 • ustalenia dotyczące z rękojmią lub gwarancją,
 • zasady określające korzystanie z nieruchomości wspólnej.

Do umowy sprzedaży mieszkania powinien być dołączony również wniosek do sądu o założenie księgi wieczystej dla Twojego mieszkania i dokonanie wszelkich niezbędnych wpisów, które są niezbędne do prawidłowego wyodrębnienia i przeniesienia prawa własności.


Przeniesienie własności a wspólnota mieszkaniowa


W momencie, w którym deweloper wyodrębni i przeniesie prawo własności do pierwszego lokalu powstaje wspólnota mieszkaniowa. Jej pierwszymi członkami stają się właściciel mieszkania oraz deweloper (który pozostaje właścicielem wszystkich pozostałych mieszkań do momentu przekazania ich innym nabywcom). Udział dewelopera we wspólnocie mieszkaniowej zmniejsza się z każdym kolejnym przeniesieniem własności mieszkania w budynku i przekazaniem go nabywcy. W momencie, gdy ostatni lokator odbierze swoje mieszkanie, inwestor zupełnie przestaje być współwłaścicielem budynku i członkiem wspólnoty.źródło: morizon.pl

Pokaż listę