G
S
NW
Budowlana do podziału/ GolaŚwidnicka/ MPZP/+USŁUGI
Powierzchnia
6100.0 m2
Cena za m2
65 PLN

Budowlana do podziału/ GolaŚwidnicka/ MPZP/+USŁUGI

Grunt
Sprzedaż
Na wyłączność
mapa
399 000 PLN
399 000 PLN
399 000 PLN
65 PLN
6100.0 m2
39.00
155.00
asfaltowa
ideaINVEST194507

Rata kredytu

Martyna Cwalina
Ekspert finansowy | Prime Money
Zamieszkaj za ... chevron_right

Opis nieruchomości

Inwestycyjna działka budowlana położony w miejscowości Gola Świdnicka, gmina Marcinowice
działka o nr. 62

Rodzaj nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana
Powierzchnia: 0,61 ha
MPZP: tak/ Uchwała nr XXIII/167/16 Rady Gminy Marcinowice z dnia 31 sierpnia 2016 r.
Sprzedający: osoba fizyczna
Szerokość działki: 39m
Długość działki: 155m
Działki znajdują się w miejscowości Gola Świdnicka (50.919381, 16.607918). Działka względem miejscowego planu, podzielona jest na dwa obszary, ok. 0,31ha pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną- MN i ok. 0,30ha pod zabudowa mieszkaniową jednorodzinno- usługową- 7M.
Gola Świdnicka znajduję się 2,5 km od wjazdu na DK 35 na wysokości Szczepanowa, około 12 km od Świdnicy, 5 km od zalewu Mietkowskiego, około 25km od wjazdu na A4, do Wrocławia dojedziemy w mniej niż 1h, tak samo jak w okolice gór Sowich oraz Sudetów Wałbrzyskich.
Na części działki znajdują się zabudowania gospodarcze przeznaczone do rozbiórki, koszt rozbiórki wyliczony przez specjalizującą się w tym firmę to ok. 50.000zł, w tym również rozbiórka fundamentów, wyrównanie terenu oraz wywóz pozostałości.

W przygotowaniu jest projekt budowy/rozbudowy istniejącej drogi szybkiego ruchu S8 o odcinek Wrocław-Bolków co bardzo poprawi komunikację tej części regionu z miastem wojewódzkim

MPZP:
§ 9. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej na rysunku planu symbolem MN
ustala się:
1) zasady kształtowania zabudowy:
a) typ zabudowy:
- zabudowa wolnostojąca,
- zabudowa bliźniacza,
b) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, w odległości od 6 m do 12 m od linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych sposobach zagospodarowania,
c) minimalna szerokość elewacji frontowej: 6 m;
d) maksymalna wysokość zabudowy: do 2 kondygnacji zlokalizowanych ponad poziomem terenu jednak nie więcej niż 10 m,
e) forma i układ dachów:
- dach mansardowy,
- dach stromy dwu lub wielospadowy o symetrycznym nachyleniu głównych połaci dachowych od 30O do 45O ,
- dopuszcza się wzbogacenie formy dachu poprzez wprowadzenie świetlików, lukarn i naczółków,
- dopuszcza się zastosowanie stropodachu w formie tarasu o powierzchni nie przekraczającej 20% powierzchni zabudowy budynku,
- pokrycie dachu ceramiczne lub innym materiałem o fakturze i kolorze imitującym pokrycie ceramiczne,
- układ głównej kalenicy prostopadły lub równoległy do jednej bocznych granic działki;
2) wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do
powierzchni działki budowlanej: 0,5,
b) minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,1,
c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 50 % ,
d) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji zgodnie z § 13 ust. 1.
c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 30 % ,
d) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji zgodnie z § 13 ust1.

2. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oznaczonej na rysunku planu symbolem M ustala się:
1) zasady kształtowania zabudowy:
a) typ zabudowy:
- zabudowa wolnostojąca,
- zabudowa bliźniacza,
b) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, w odległości od 6 m od linii
rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych sposobach zagospodarowania,
c) minimalna szerokość elewacji frontowej: 6 m;
d) maksymalna wysokość zabudowy: do 2 kondygnacji zlokalizowanych ponad poziomem terenu jednak nie więcej niż 12 m,
e) forma i układ dachów:
- dach mansardowy,
- dach stromy dwu lub wielospadowy o symetrycznym nachyleniu głównych połaci dachowych 30O do 45O ,
- dopuszcza się wzbogacenie formy dachu poprzez wprowadzenie świetlików, lukarn i naczółków,
- dopuszcza się zastosowanie stropodachu w formie tarasu o powierzchni nie przekraczającej 20% powierzchni zabudowy budynku,
- pokrycie dachu ceramiczne lub innym materiałem o fakturze i kolorze imitującym pokrycie ceramiczne,
- układ głównej kalenicy prostopadły lub równoległy do nieprzekraczalnej linii zabudowy z tolerancją 10° ;
2) wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,7,
b) minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,1,
c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 30 % ,
d) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji zgodnie z § 13 ust1.
-Część działki ok. 23ha oznaczonej w planie 7M, leży w strefie „B” ochrony konserwatorskiej;
-Na obszarze objętym planem nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią, tereny górzyste, tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych;
-Minimalna szerokość frontu działki przeznaczonej do samodzielnego zagospodarowania, uzyskana w wyniku podziału nieruchomości, nie może być mniejsza niż 18m;
- Minimalna szerokość drogi na terenach pod zabudowę- 8m
- Minimalna wielkość działki przeznaczonej do samodzielnego zagospodarowania, uzyskana w wyniku podziału, nie może być mniejsza niż 0,10ha.


 Zapraszam do kontaktu.
Menadżer marketingu i sprzedaży nieruchomości
Kamil Wieteska
Tel. 726 405 200
Kamil.wieteska@idea-invest.pl

Potrzebujesz kredytu na sfinansowanie swoich marzeń?
Skontaktuj się z naszym Ekspertem Finansowym EXPANDER:
https://bit.ly/3GiNyoA

*Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów. Zamieszczone na stronie zdjęcia i opisy są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Informacja przekazana przez biuro idea-INVEST Nieruchomości uważana jest za dokładną i rzetelną, ale nie jest gwarantowana i powinna być niezależnie zweryfikowana.

Zdjęcia nieruchomości

Pokaż mapę
Masz pytania? Skontaktuj się z nami.
Kamil Wieteska
Manager marketingu i sprzedaży nieruchomości
idea-INVEST Nieruchomości
Żeromskiego 60/4
50-312 Wrocław
Wyślij wiadomość

Podobne oferty Pokaż więcej (32)

Podobne oferty Pokaż więcej (32)

395 000 PLN
Kup za PLN msc
Grunt
Sprzedaż
5212.0 m2
395 000 PLN
Kup za PLN msc
Grunt
Sprzedaż
5500.0 m2
349 000 PLN
Kup za PLN msc
Grunt
Sprzedaż

Żory

7097.0 m2
444 000 PLN
Kup za PLN msc
Grunt
Sprzedaż
5000.0 m2

399 000 PLN
Sprawdź ratę chevron_right

To pole jest wymagane