L
S
NW
Kamienica z projektem bud.SCHRON/ ŚwidnicaCentrum
Powierzchnia
2484.0 m2
Piętro
None

Kamienica z projektem bud.SCHRON/ ŚwidnicaCentrum

Lokal
Sprzedaż
Na wyłączność
mapa
4 300 000 PLN
4 300 000 PLN
4 300 000 PLN
1 731 PLN
1872.0 m2
2484.0 m2
1900
Wtórny
Miejsca w garażu
ideaINVEST366902750

Rata kredytu

Martyna Cwalina
Ekspert finansowy | Prime Money
Zamieszkaj za ... chevron_right

Opis nieruchomości

Rewitalizowana kamienica
Świdnica pl. Grunwaldzki 2
Oznaczona geodezyjnie nr 2780, AM- 19
Powierzchnia gruntu 0,1118 ha
Powierzchnia projektowana:
Lokale Mieszkalne - 44 szt. - 1872 m²,
Garaże - 7 szt.,
Piwnice - 355 m²,
Schron - 148 m²,
MPZP: Tak
Sprzedający: Spółka


OPIS ZABUDOWAŃ I KONCEPCJI:
Przedmiotowa nieruchomość to trzy budynki po dawnej WKU (Wojskowa Komenda
Uzupełnień):
- budynek główny, biurowy, powstał w ok. 1910 roku, o łącznej powierzchni użytkowej
2 034,17 m2 wykonany w technologii tradycyjnej, wybudowany z cegły w kształcie litery
„C”. Budynek składa się z części głównej i dwóch bocznych skrzydeł (oficyn), Budynek to
dwie kondygnacje podziemne i trzy kondygnacje nadziemne oraz nieużytkowe poddasze,
które na podstawie projektu będzie nadbudowane i zaadaptowane jako użytkowe.
Konstrukcja dachu budynku drewniana pokryta papą. Główne wejście do budynku
znajduje się na poziome parteru od Placu Grunwaldzkiego, trzy wejścia od tyłu budynku,
po jednym na skrzydło oraz jedno do budynku głównego. Budynek jest podpiwniczony, w
części głównej budynku w piwnicach na poziomie -1 znajdują się pomieszczenia
gospodarcze piwnic oraz kotłownia na opał stały, wymagająca modernizacji. Pod
piwnicami, na poziomie -2 znajdują się pomieszczenia schronu, z których wyjście
ewakuacyjne prowadzi na dziedziniec nieruchomości. Budynek jest ujęty w Gminnej
Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnicy.
- dwa budynki garażowe, w których znajduje się 6 pomieszczeń, o łącznej powierzchni
użytkowej 104,23 m2 w projekcie zaplanowano dodanie jednego garażu. Wjazd do garaży
poprzez drogą wewnętrzną z ulicy Joachima Lelewela. Obecnie nie ma zagwarantowanej
służebności gruntowej przechodu i przejazdu. Sprzedający w trakcie uzyskania
służebności.


PROJEKT
Projekt przewiduje rozbudowę bocznych skrzydeł budynku głównego poprzez nadbudowę
budynków garażowych.
Następną przestrzenią która będzie zaadaptowana to poddasze. Podniesiony dach pozwoli
na uzyskanie dodatkowej powierzchni użytkowej.


MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym
Uchwałą Nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 r.,
zmienionego w części tekstowej Uchwałą nr XIV/139/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 20
grudnia 2019r. teren nieruchomości zlokalizowany jest w jednostce urbanistycznej oznaczonej
symbolem Ł1.2/UA.
Ustalenia planu dla terenu o symbolu Ł1.2/UA
1)tereny zabudowy usługowej administracji o symbolu UA :
a) podstawowe przeznaczenie działek budowlanych - tereny zabudowy usługowej administracji, z
przynależnym zagospodarowaniem terenu,
b) dopuszczone przeznaczenia w granicy działki budowlanej: obiekty i lokale usługowe UU, UZ ,
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna MW oraz zieleń urządzona ZP ;
2)dla terenu ustala się nakazy :
a) bezpośredni dostęp do drogi publicznej od ul. Joachima Lelewela oraz pl. Grunwaldzkiego,
b) obowiązujące parametry i wskaźniki dla przeznaczenia podstawowego i przeznaczeń
dopuszczonych:
- procent terenów zabudowanych, Pz - do 90% ,
- procent terenów biologicznie czynnych, Pb - indywidualny ,
c) wysokość zabudowy:
- K - od 4 do 5 kondygnacji, H - do 18m, dotyczy pierwszej linii zabudowy,
- K - do 3 kondygnacji, dotyczy zabudowy pozostałej,
d) dachy indywidualne;
3)dla terenu ustala się zakazy :
a) nie ustala się;
4)dla terenu ustala się dopuszczenia :
a) bilansowanie potrzeb parkingowych w granicach dróg publicznych i sąsiednich terenów;
5)dla terenu ustala się ograniczenia :
a) obowiązują ponadto ustalenia planu wynikające z ochrony dziedzictwa kulturowego, ustalone w
rozdziale 6


KONCEPCJA POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJI
Kamienica posiada 6 kondygnacji z czego:
- -2 to schron wielkości 148m²,
- -1 komórki lokatorskie oraz kotłownia,
- 0 lokale mieszkalne,
- 1 lokale mieszkalne,
- 2 lokale mieszkalne,
- 3 lokale mieszkalne.


HISTORIA ORAZ LOKALIZACJA
Kamienica znajduje się w historycznej części Świdnicy, przy Placu Grunwaldzkim 2, w
bezpośrednim sąsiedztwie budynku po lewej stronie znajduje się budynek Poczty Polskiej.
W przedmiotowej kamienicy do roku 2010 znajdowała się Wojskowa Komenda Uzupełnień
(WKU).
Lokalizacja w centrum Świdnicy to dostępność wszelkich usług, Sądu Okręgowego,
Dworca PKP z którego kursują pociągi Kolei Dolnośląskiej, ponadto Świdnica położona jest
w odległości około 30 kilometrów od autostrady A4, do której dojazd ułatwia otwarta w
2011 droga powiatowa nr 3396D omijająca tereny zabudowane (w tym miasto Żarów).


PODSUMOWANIE:
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana kamienicą, oznaczona
geodezyjne jako działka nr 2780, AM-19, obręb 0004 Śródmieście, o powierzchni
0,1118 ha, położona w centrum Świdnicy przy pl. Grunwaldzki 2.
Cena dotyczy budynku w obecnym stanie wraz z całą dokumentacją projektową oraz
pozwoleniem na budowę. Obecny Właściciel nieruchomości jest na końcowym etapie
uzyskiwania pozwolenia na budowę. W projekcie przebudowy kamienicy
wygospodarowano min: 44 mieszkania, 7 garaży w bryle budynku, komórki lokatorskie
oraz schron.
Po rozpoczęciu prac związanych z przebudową cena zostanie zaktualizowana o wysokość
poniesionych nakładów.

Cena: 4 300 000,00 PLN Netto
słownie: cztery miliony trzysta tysięcy złotych Netto)
Cena za 1 m²: 1731,00 PLN Netto
(słownie: jeden tysiąc siedemset trzydzieści jeden złotych Netto)


 Polecam i zapraszam.
Piotr Jaskółka
Tel. 662-060-719
piotr.jaskolka@idea-invest.pl
Co-Owner, Dyrektor Sprzedaży

Potrzebujesz kredytu na sfinansowanie swoich marzeń?
Skontaktuj się z Ekspertem Finansowym EXPANDER:
https://bit.ly/3GiNyoA

* Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów. Zamieszczone na stronie zdjęcia i opisy są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
* Informacja przekazana przez biuro idea-INVEST nieruchomości uważana jest za dokładną i rzetelną, ale nie jest gwarantowana i powinna być niezależnie zweryfikowana.
Pokaż mapę
Masz pytania? Skontaktuj się z nami.
Piotr Jaskółka
Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami
ul. Nowogrodzka 19
00-511 Warszawa
Wyślij wiadomość

Podobne oferty Pokaż inne oferty

Podobne oferty Pokaż inne oferty

3 450 000 PLN
Kup za PLN msc
Lokal
Sprzedaż
2028.0 m2

4 300 000 PLN
Sprawdź ratę chevron_right

To pole jest wymagane