L
S
NW
MPZP:1P Teren inwest. Trzebnica 1,8397ha MAGAZYNY
Powierzchnia
4416.3 m2
Piętro
None

MPZP:1P Teren inwest. Trzebnica 1,8397ha MAGAZYNY

Lokal
Sprzedaż
Na wyłączność
mapa
4 950 000 PLN
4 950 000 PLN
4 950 000 PLN
1 120 PLN
4416.3 m2
1970
Wtórny
ideaINVEST295446

Rata kredytu

Martyna Cwalina
Ekspert finansowy | Prime Money
Zamieszkaj za ... chevron_right

Opis nieruchomości

Teren inwestycyjny zabudowany
kompleksem sześciu budynków o funkcji
magazynowej, biurowej i handlowo- usługowej.
Trzebnica ul. Milicka 26 d-h
o łącznej powierzchni działek: 1,8397ha
Działka nr. 13/3- 0,6578ha
Działka nr: 13/4- 0,3527ha
Działka nr: 13/5- 0,2607ha- dojazd
Działka nr: 13/6- 0,5685ha
MPZP- TAK

OPIS ZABUDOWAŃ
Budynek magazynowy nr. ewidencyjny 54
Magazyny jednokondygnacyjne położone są na działkach nr 13/3 (jeden segment jednokondygnacyjny) i 13/4 (cztery segmenty jednokondygnacyjne). Niepodpiwniczone, wybudowane są w technologii tradycyjnej, murowanej. Łączna ich powierzchnia to około 2100m2, 420m2 na każdy segment. Budynek powstał w latach 80-tch XX wieku i składa się łącznie z 5 segmentów, które posiadają osobne wejścia i oddzielone są ścianami ogniowymi. Od wschodniej strony budynku przylegają blaszane zadaszenia na stalowych słupach. W budynku istnieje instalacja elektroenergetyczna. Na działce gruntu nr 13/3 znajduje się również budynek magazynowy czterokondygnacyjny- nr. ewidencyjny 40).

Budynek magazynowy nr. ewidencyjny 40
Budynek magazynowy, czterokondygnacyjny o powierzchni zabudowy 459m2 położony jest na działce nr 13/3. Wybudowany jest w tym samym okresie i w tej samej technologii co magazyn jednokondygnacyjny. Budynek przylega do nich od wschodniej strony. Do budynku doprowadzona jest instalacja elektroenergetyczna oraz wodociągowa.
Na działce 13/3 znajduje się również jeden segment magazynowy jednokondygnacyjny.

Budynek biurowy nr. ewidencyjny 38
Dwukondygnacyjny budynek biurowo- socjalny o powierzchni 439,70m2, powierzchnia zabudowy to 389,7m2, kubatura 2808,0m3, przykryty płaskim stropem, położony w centralnej części działki nr. 13/6. Nieruchomość powstała w latach 80-tych XX wieku. Budynek wybudowany jest w technologii murowanej, stropy są żelbetonowe, dach pokryty papą. Budynek w części spełnia również funkcję magazynową. Posiada trzy oddzielne wejścia, główne do biur, boczne do biura samodzielnego oraz trzecie do magazynu i kotłowni. Dojazd to droga o nawierzchni betonowej, dojście z płyt betonowych.
Do budynku doprowadzona jest elektroenergetyka, instalacja wod-kan oraz grzewcza. Przed budynkiem znajduje się parking na samochody osobowe oraz część zielona bogata w kilkudziesięcioletnie drzewa.
Na tożsamej działce znajduje się również część budynku nr. 41 z pomieszczeniem warsztatowym. (część z halą znajduje się na działce sąsiedniej o nr. 13/3)

Budynek magazynowo- produkcyjny nr. ewidencyjny 41
Budynek jednokondygnacyjny o powierzchni 403,4m2, niepodpiwniczony, wybudowany w latach 80- tych w technologii tradycyjnej, murowanej. Budynek postanowiony jest na części działek 13/6- część warsztatowa i 13/3- magazyn za budynkiem biurowo- socjalnym. W części warsztatowej znajduje się garaż z kanałem rewizyjnym. Do budynku doprowadzone są media: elektroenergetyczne i wod-kan i ogrzewanie z kotłowni.

Budynek portierni nr. ewidencyjny 39
Budynek jednokondygnacyjny usytuowany przy wjeździe na południowo- wschodniej części działki 13/6, budynek jest niepodpiwniczony oryty dachem jednospadowym pokrytym papą. Budynek wykonany z bloczków gazobetonowych w technologii murowanej, posiada pomieszczenie pracy i pom. sanitarne. Do budynku doprowadzony jest prąd oraz instalacja wod-kan. Powierzchnia użytkowa to 6,6m2.

PODSUMOWANIE DZIAŁEK I ZABUDOWAŃ
Przedmiotowa inwestycja na sprzedaż to cztery działki 13/3, 13/4, 13/5, 13/6 AM-2, o łącznej powierzchni 1,8397m2, zabudowane kompleksem sześciu budynków o funkcji magazynowej, biurowej i handlowo- usługowej w której skład wchodzą:
- budynek biurowy - pow. 439,70m2
- 5 segmentów budynków magazynowych jednopiętrowych- pow. 5x ok.420m2/ 2100m2
- budynek magazynowy czterokondygnacyjny- pow. ok. 1470m2
- warsztat- pow. 240m2
- magazyn przylegający do warsztatu- pow. 160m2
- portiernia- pow. 6,6m2
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - dz. Nr 29/1- ul. Milicka.
Teren nieruchomości ogrodzony jest siatką ze stalowymi słupkami, działki mają kształt prostokąta i usytuowane są równolegle do ul. Milickiej.

Na działce gruntu nr 13/6 znajduje się maszt telekomunikacyjny, część terenu jest dzierżawiona dostawcy. Na terenie nieruchomości znajduje się również podziemny zbiornik p. pożarowy oraz dwa zbiorniki po 50 tys. l na paliwa płynne.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
UCHWAŁA NR XX/212/16 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 30 września 2016 r.
§ 43. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1P ustala się:
1) przeznaczenie terenu: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;
2) uzupełniające przeznaczenie terenu:
a) biura,
b) usługi;
3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) dopuszczenie lokalizacji elementów zagospodarowania działki,
b) obsługa komunikacyjna: z dróg publicznych: 10KDW, 9KDW;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych:
a) w zakresie położenia w zasięgu strefy ochrony archeologicznej stanowiska Nr 2/130/75-29 AZP- zgodnie z par. 7 ust. 2 niniejszej uchwały,
b) w zakresie położenia w zasięgu strefy obserwacji archeologicznej- zgodnie z par. 8 niniejszej uchwały,
c) w zakresie położenia w strefie strefy „E” ochrony ekspozycji panoramy miasta ze szczególnym
uwzględnieniem ochrony historycznych wartości wież Bazyliki p.w. Św. Jadwigi i Św. Bartłomieja - zgodnie z par. 11 niniejszej uchwały,
5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) maksymalna intensywność zabudowy: 1,60,
b) minimalna intensywność zabudowy: 0,30,
c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 10%,
d) nakaz uwzględniania wskazanego na rysunku planu przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy,
e) maksymalna wysokość zabudowy: 12,00 m,
f) nie ustala się wymagań dotyczących form dachów i rodzajów ich pokrycia,
g) w zależności od charakteru działalności w projektach zagospodarowania działki budowlanej poszczególnych
inwestycji należy przewidzieć place manewrowe oraz miejsca postojowe o minimalnych wymiarach
odpowiadających rodzajowi transportu:
- dla pojazdów ciężarowych: 15,00 x 3,50 m,
- dla pojazdów ciężarowych z przyczepą: 20,00 x 3,50 m,
- dla pojazdów ciężarowych członowych : 30,00 x 3,50 m,
h) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 5000 m2.

POŁOŻENIE, KOMUNIKACJA.
Trzebnica położona jest w północno-wschodniej części Dolnego Śląska. Przecinają ją min droga
ekspresowa S5 oraz dwie drogi krajowe DK5 i DK15, dzięki temu Trzebnica ma zapewnione
doskonałe połączenie samochodowe do całego regionu oraz pozwalające na szybki dojazd do Wrocławia w ciągu 15 minut. Atutem również jest połączenie kolejowe- szynobus cichobierzny relacji Wrocław-Trzebnica. Gmina Trzebnica graniczy z gminą Długołęka, Milicz, Oborniki Śląskie, Prusice, Wisznia Mała, Zawonia, Żmigród.

SĄSIEDZTWO
Kompleks położony jest w północnej części miasta, przy drodze krajowej nr. 15 - ul. Milicka. Ulica Milicka jest drogą dwukierunkową o nawierzchni asfaltowej z urządzonym chodnikiem i oświetleniem. Sąsiedztwo stanowią grunty zabudowane budynkami usługowymi oraz produkcyjnymi. Infrastruktura otoczenia jest bardzo dobrze rozwinięta: sieć gazowa, energetyczna, kanalizacyjna, wodna, telekomunikacyjna.

Cena: 4 950 000,00 PLN Brutto
(słownie: cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych Brutto)
Cena za 1 m² działki: 269,00 PLN Brutto
(słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych Brutto)

Zapraszam do kontaktu.
Menadżer marketingu i sprzedaży nieruchomości
Kamil Wieteska
Tel. 726 405 200
Kamil.wieteska@idea-invest.pl

Potrzebujesz kredytu na sfinansowanie swoich marzeń?
Skontaktuj się z naszym Ekspertem Finansowym EXPANDER:
https://bit.ly/3GiNyoA

*Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów. Zamieszczone na stronie zdjęcia i opisy są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Informacja przekazana przez biuro idea-INVEST Nieruchomości uważana jest za dokładną i rzetelną, ale nie jest gwarantowana i powinna być niezależnie zweryfikowana.
Pokaż mapę
Masz pytania? Skontaktuj się z nami.
Kamil Wieteska
Manager marketingu i sprzedaży nieruchomości
idea-INVEST Nieruchomości
Żeromskiego 60/4
50-312 Wrocław
Wyślij wiadomość

Podobne oferty Pokaż inne oferty

Podobne oferty Pokaż inne oferty

4 150 000 PLN
Kup za PLN msc
Lokal
Sprzedaż
3800.0 m2
4 500 000 PLN
Kup za PLN msc
Lokal
Sprzedaż
4936.0 m2

4 950 000 PLN
Sprawdź ratę chevron_right

To pole jest wymagane